Ayrımcılık nedir?


Ayrımcılık, geçerli bir neden olmaksızın, fiili veya kendilerine atfedilen özellikleri nedeniyle insanların eşit muamele görmedikleri haksız bir durumdur. Genel Eşit Muamele Yasası (AGG), ayrımcılığın belirleyici özelliklerini etnik köken, cinsiyet, din veya dünya görüşü, engellilik, yaş ya da cinsel kimlik olarak belirtmektedir.

 

Ayrımcılık, gündelik yaşamın çeşitli alanlarında görülebilir. Toplumsal yaşamda bu durum, örneğin halka açık etkinliklere katılım, eğitim, meslek icrası ya da ücret uygulaması konusundaki kısıtlamalar olarak kendini belli eder. Böyle bir durumda ayrımcılıktan sorumlu olan, bir kuruluşun (örneğin iş yerinin) tutumudur. Özel yaşamda ise ayrımcılık, bir kişinin başka bir kişiyi bir ya da daha fazla özelliği sebebiyle dikkate almaması, onu bir gruptan dışlaması ya da küçümsemesi vb. şeklinde görülür.

 

Ayrımcılık, örneğin bir iş yerindeki bir kadının, kendisiyle aynı işi yapan erkeklere göre daha düşük ücret alması olarak da ortaya çıkabilir. Bunun hiçbir haklı gerekçesi yoktur ve bu durumda cinsiyet nedeniyle bir ayrımcılık söz konusudur.

Cookies make it easier for us to provide you with our services. With the usage of our services you permit us to use cookies.